Извънкласни дейности

Компютърни умения за изработване на клип

Предпечатна подготовка

В този клуб учениците се запознават с редактори и приложни програми за създаване на мултимедийни образи и рекламни материали.

Информационнен свят

Работейки в екип учениците се научиха да създадат  конкретна компютърна система Получиха възможност за търсене на образователни курсове и обучаващи програми в глобалната мрежа.

Изработване на колажи

Да направим сайт за няколко минути