НВО X клас

  • В следващата таблица са представени петте области за оценяване на дигитална компетенция
Област на компетенция (5)                   Компетенции (21)Ниво на професионална подготовка
1. Информация1.1. Преглеждане, търсене и филтриране на информацияА В С
1.2. Оценяване на информацияА В С
1.3. Съхраняване и извличане на информацияА В С
2. Комуникация2.1. Взаимодействие чрез технологииА В С
2.2. Споделяне на информация и съдържаниеА В С
2.3. Участие в онлайн гражданско обществоА В С
2.4. Сътрудничество чрез дигитални каналиА В С
2.5. Етични правилаА В С
2.6. Управление на дигиталната идентичностА В С
3. Създаване
на съдържание
3.1. Разработване на съдържаниеА В С
3.2. Авторски права и лицензиА В С
3.3. Интегриране и преработване на информацияА В С
3.4. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти. ПрограмиранеА В С
4. Безопасност4.1. Защита на устройстватаА В С
4.2. Защита на данните и дигиталната идентичностА В С
4.3. Защита на здраветоА В С
4.4. Защита на околната средаА В С
5. Решаване
на проблеми
5.1. Решаване на технически проблемиА В С
5.2. Решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологииА В С
5.3. Предлагане на технологични решения на даден проблемА В С
5.4. Определяне на потребността от надграждане на дигиталната компетентностА В С

Тя съдържа 21 компетенции, структурирани в пет звена. Всяка от компетенциите има три нива на професионалната подготовка: „Основно ниво потребител (ниво А)“, „Средно ниво потребител (ниво В)“ и „Професионално (напреднало) ниво потребител (ниво C)“

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ

юни 2015г

юни 2016г

юни 2017г

юни 2018г

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1:
ПРИМЕРНИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2: