Без категория

Панорама на Професиона​лното образовани​е

Над 500 ученика от 212 професионални училища от страната взеха участие  в IV Панорама на Професионалното образование в гр. Пловдив от 19 до 21. 04. 2012 г. Главен организатор на мероприятието е МОМН.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21308&authkey=AFKn5vSccf_AvtU“ width=“240″ height=“320″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

ПГ по туризъм “Алеко Константинов” гр. Поморие взе участие с класираните си ученици за финалния кръг с помощта на Община Поморие, която осигури транспорт.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21310&authkey=AK8SIdE2soG6gek“ width=“240″ height=“320″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Във форума са включени национални конкурси от обучаваните 19 направления – приложна електроника, дизайн, счетоводство, озеленяване, строителство, цветарство, фризьорство,грим, дърворезба, автомонтьор, най- добър шофьор, феремерство, хладилен техник, готварство, хлебар сладкар, горски многобой, барманство, сервитьор-сомелиер и газов техник.Панорамата има за цел да разшири връзката между средното образование, бизнеса и висшите училища в България. Тя показва на институциите наученото от младите кадри, тяхната квалификация и им дава възможност да се представят пред бъдещите си работодатели, а бизнеса да намери подходящи млади кадри.До финалния кръг от 52 професионални  училища достигнаха само 10 в категорията за “Най- добър млад барман”. Възпитаничката Ани Петрова от ПГ по Туризъм “Алеко Константинов” гр. Поморие от 11а клас с преподавател Златка Ватева завоюва четвърто място. Само една точка я отделиха от третото място и 4 от първото. Това показва, колко много са изравнени силите в тази категория. Със завидните си умения в приготвянето на коктейли и свободното боравене с шейкъра  впечатли журито и зам. министър по образование Дамянова. Тя получи специална покана за членство в  Българската Асоциация на Барманите и участие в националния конкурс, който ще се проведе на 25. 04. 2012г. в гр. Варна.В категорията за “Най- добър млад сервитьор-сомелиер” Мария Куманова от 12 в клас зае престижното 7-мо място от ученици на 52 професионални училища. Тя впечатли журито и Ути Бъчваров с отличното си представяне на виното на руски език и свободния  диалог който водеше с оценяващите. Възпитаничката на ПГ по туризъм “Алеко Константинов” гр. Поморие получи най- много точки за владеене на чужд език по професията. Нейни преподаватели са Велка Байчева и Милена Иванова.

  [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21309&authkey=AMVzKBEMsL18E24″ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21311&authkey=AFy82M7AHVI1Saw“ width=“299″ height=“320″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

  Организирането и провеждането на състезания по професионални направления е един от начините за популяризиране на професионалното образование и обучение, на възможностите за избор на образование според интересите и желанията на младите хора. Те допринасят за повишаването на привлекателността на професионалното образование, повишаване мотивацията на ученици и учители за осъществяване на качествено професионално образование, формирането на нагласи и готовност на учениците за професионална реализация по изучаваната професия.

 [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21312&authkey=AG2wsxbA4EouLf4″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]