Без категория

Матура 2012 в ПГ по туризъм „Алеко Константинов” гр. Поморие

    Днес, 21.05.2012 г. за пета поредна година се провежда ДЗИ/Държавен зрелостен изпит/  по Български език и литература в ПГ по туризъм „Ал. Константинов” гр. Поморие.От 70  допуснати  зрелостници се явиха 69. Рано сутринта в двора на училището всички чакаха нетърпеливо.

        В 7.45 дванадесетокласниците влязоха в изпитните зали срещу представяне на лична карта и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На учениците бе проведен инструктаж от квесторите. В 8.00 часа по електронен път бе изпратен теста, романа "Под игото" на Иван Вазов се падна да пишат зрелостниците и непосредствено след това  в шестте  зали бяха раздадени всички необходими материали. В 8.25 часа изпитът започна .

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21795&authkey=ACU0CnkKYnsuZRc“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

  При разсекретяване на изпитните материали от директора присъстваха председателя на Училищната зрелостна комисия и по един квестор от всяка зала.

        Изпитният ден започна при спазване на всички процедури, определени от Министерството на образованието, младежта и науката.

 

                 На всички зрелостници УСПЕХ!