Без категория

ИИД: ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

На последното занятие учениците разказаха за своите впечатления от работата си в кръжока «Компютърни умения за изработване на клип». Всеки участник сподели най-интересните и най-вълнуващите моменти от занятията в секцията. Учениците презентирака своите клипчета пред гости и приятели.

[iframe width=“420″ height=“315″ src=“http://www.youtube.com/embed/Uz44BtZHc-Q“ frameborder=“0″ allowfullscreen]

ПОВЕЧЕ