Без категория

Откриване на учебната година

Тържеството за откриване на новата 2012 / /2013 учебна година ще се състои на 17.09.2012г. (понеделник) от 09:00 часа в двора на ПГ по туризъм "Алеко Константинов".

Учениците следва да заемат местата си в двора на гимназията не по-късно от 08.30 часа в прилично облекло.