Без категория

Честит Ден на народните будители!

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21821&authkey=AOCsuEh8OXxnPpY“ width=“259″ height=“194″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]  

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21822&authkey=ACOTgbAq6Tz-zTg“ width=“318″ height=“173″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]