Без категория

Таланти по проекта УСПЕХ

      Днес – 5 март 2013 г в НЧ „Просвета 1888” в гр. Поморие. се събраха младите таланти от клуб "КАРВИНГ" при ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие за провеждане на тяхната първа представителна изява. Клубът функционира вече втора година по проект УСПЕХ и въвежда учениците от девети до дванадесети клас в чудния свят на изкуство за изработване на красиви фигури чрез изрязване на хранителни продукти.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211020&authkey=AGd55-kW5I_5ybk“ width=“220″ height=“180″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]    [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211034&authkey=ALWq-V11Q-TLZi8″ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211027&authkey=AMpODI-WUj6Kr4Q“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“][iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211067&authkey=AK0WhDxSmkcTbg8″ width=“240″ height=“320″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

     Изявата на маладите таланти беше посетена от заместник-кметът по образование, култура, туризъм и хуманитарни дейности Диана Апостолова. много родители, директора на училището, учители и ученици.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21989&authkey=AOTIbNtS6pOrU6A“ width=“280″ height=“200″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211049&authkey=AH6GKYq_JWB9BI8″ width=“300″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21986&authkey=AGlWWc33ktoXnxM“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21993&authkey=AF0a2-7CSle3kEQ“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

повече тук