Без категория

Паметник на Щастливеца и обновена сграда за учениците на ПГТ

   09.05.2013 година –Денят на Европа бе  специален и  празничен за учениците и учителите на ПГТ „Алеко Константинов”. Тържествен  бе по две причини. В присъствието на кмета на община Поморие Иван Алексиев и гости  в двора на училището  се откри  паметник на патрона на гимназията  Алеко Константинов. През 2013 година се навършват 150 години от рождението на Щастливеца- един от строителите на следосвобожденска България. Човек  високо морален и честен, съвестен и родолюбив българин, учител по гражданска чест и обич  към хората.

[iframe src="https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211241&authkey=AK4YV_GtUc3sf9A" width="320" height="240" frameborder="0" scrolling="no"}  

 [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211242&authkey=ACS18u5ZG6G-J_c“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]    [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211228&authkey=ANvD1PiJuFoR2wU“ width=“230″ height=“200″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

    Бюст паметникът е направен от двамата талантливи скулптори- помориеца Христо Георгиев и Милен Каменов от гр. Враца. Паметникът е ситуиран с лице към крайбрежния булевард, за да могат да го виждат както учениците, така и гражданите,които се разхождат край морето.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211193&authkey=AIYMwoFONpsIzxg“ width=“319″ height=“259″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

    Втората причина за тържеството бе обновената сграда на гимназията.Тя се ремонтира по проект „Обновяване на образователната инфраструктура- община Поморие” и съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, както и национално финансиране. 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211201&authkey=AKyPq5sQTQyksdY“ width=“240″ height=“320″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]   [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211184&authkey=ANIwKf1x9ZAxKEc“ width=“285″ height=“320″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

 [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211226&authkey=AOcUdM_ISoGV5G8″ width=“250″ height=“276″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]  [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211210&authkey=AAlobzx4m4gJn9k“ width=“250″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

    Щастливи като Алеко се чувстват учениците от ПГТ „Алеко Кнстантинов”, защото ще  учат в обновената сграда.Тя е пак познато училище, но с нов, модерен и красив облик. Професионалната гимназия по туризъм  от своето създаване до днес винаги е подготвяла висококвалифицирани кадри в областта на туризма, кулинарията и услугите. Ученици и учители ще учат и работят в  едно ново и модерно учебно заведение със съвременна материална база и модерно оборудване.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211212&authkey=ACEZ0_G8BrhL3a8″ width=“220″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]   [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211216&authkey=ANvnHFyHGLVFM-A“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211174&authkey=AMeFtotKWYOt9-U“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]