Без категория

Априлска изпитна сесия

График с изпити на самостоятелно обучение априлска сесия

за учебната 2013/2014

 1. БЕЛ  – 22.04.2014г./вторник/класната стая на 10 б клас

 2. География и икономика /ЗИП/ – 22.04.2014г./вторник/ класната стая на 10 б клас             

3. Орг.и обсл.на кет.събитие  практика –  23. 04. 2014 г./сряда/ каб.по серв.

4. Свят и личност  – 23. 04. 2014 г./сряда/ класната стая на 10 б клас

 4. ТКИК  –  23. 04. 2014 г./сряда/ класната стая на 10 б клас

5. Сервиране и барманство /теория/  – 24. 04. 2014 г./четвъртък/ класната стая на 10 б клас

6. Техн.на хот.обсл. /теория/ –  24. 04. 2014 г./четвъртък/ класната стая на 10 б клас

 7. Физ. възп. и спорт  – 25. 04. 2014г./петък/физкултурен салон/

8. Техн.на доп.дейости в тур. –  28. 04. 2014 г./понеделник/ класната стая на 10 б клас

9. История на мат.идух.култ.-  29. 04. 2014 г./понеделник/ класната стая на 10 б клас

 

Всички изпити започват в 14 часа и са с продължителност 3 астрономически часа

Устните изпити по чужд език са не повече от 30 мин.

По учебна  практика са с продължителност 5 астрономически часа