Без категория

Представителна изява по проект УСПЕХ

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%21437&authkey=AEQVLTiZ7t9SkkM“ width=“97″ height=“96″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти, – УСПЕХ” , Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” гр. Поморие ще осъществи следните дейности:

1.На 19 май от 10. 00 часа пред НЧ ”Просвета 1888” ще се проведе представителна изява на ученици, участващи в следните извънкласни дейности:

  • кръжок “Магията на коктейла” с ръководител г-ца Златка Ватева,
  • кръжок “Италианска кухня” с ръководител  г-ца Велка Байчева  ,
  • ателие  “Стъклопис” и клуб “Карвинг” с ръководител г-ца Живка Вълканова

2. На 19 юни от 12 часа на сцената на НЧ ”Просвета 1888” ученици от театрално студио “Сълзи от смях”  с ръководител  г-жа Цонка Йорданова –Камова ще представят втора част на пиесата “Бай Ганьо на гости в ПГТ„Ал. Константинов” .

Учениците от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” гр. Поморие ще покажат своите знания, умения и възможности пред гражданите на Община Поморие.

 ВХОД СВОБОДЕН

От ръководството на ПГТ „Алеко Константинов”

гр. Поморие