Без категория

Проект за извънкласни дейности „УСПЕХ“

От  01.11.2013 г. в нашето училище продължава за трета година проект за извънкласни дейности „УСПЕХ“. Училището беше утвърдено за участие в проект ВG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)“ със Заповед РД09-1525/28.10.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Тази учебна година се сформираха6 извънкласни и извънучилищни дейности под различни форми, в които се включиха 60 ученика от ПГ по туризъм „Алеко Константинов” – Поморие.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%211899&authkey=AFQJT4KhF7s7moQ“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Мотивите за участието на училището в проекта са желанието за ангажиране свободното време на учениците с дейности, които са желани от тях и са различни от учебното съдържание.

С дейностите през изминалите 2011-2012 и 2012-2013 учебни години можете да се запознаете в секция Дейности – подменюта  Проекти 2011-2012уч. година; Проекти 2012-2013уч. година; Проекти 2013-2014уч. година;