Без категория

Тържествено откриване на новата учебна 2014-2015 година

Първият учебен ден в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“-Поморие започна тържествено под звуците на националния химн на Република България и вдигане  на знамената в двора на училището.

Директорът на училището Димитър Гильов произнесе приветствено слово към учениците и учителите, като пожела на всички успешна и ползотворна нова учебна година.

Училището получи поздравителни адреси послучай началото на учебната 2014/2015 година от г-жа Румяна Коларова-министър на образованието и науката [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%212131&authkey=AJ_qVaDo3qlJneA&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] ,

г-жа Магдалена Станулова -главен експерт към министерство на образованието и науката [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%212138&authkey=ANnQzXnAbQclG0A“ width=“320″ height=“236″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] ,

 г-н Павел Маринов-областен управител на област Бургас [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%212128&authkey=AC6t51ATGWMkYLc&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] ,

г-н Георги Даутев-началник РИО Бургас [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%212130&authkey=ALu81MjmXVQVWbg&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] ,

подполковник Данчо Мешлинков- началник на Областен военен отдел Бургас [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%212127&authkey=AOyoEHM7VOPlfPs&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] ,

г-н Иван Алексиев-кмет на община Поморие [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%212126&authkey=AKQvISZ_0Y00sE0&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

г-н Борис Николов- председател СВИКБ [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%212129&authkey=ABE6owMhLH_hUi0&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]