Без категория

Отново стартира проект за извънкласни дейности „УСПЕХ“

В края на първия учебен срок стартира последния етап от проект УСПЕХ BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”. По този проект ще се работи в продължение на пет последователни  месеца през настоящата учебна година – 2014/2015.

Учениците  ще  имат възможност да изявят своите особености, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата  в неформална среда.  В това  извън учебно време учениците срещат разбиране и подкрепа. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя и учениците. За интереса към разнообразните форми на извънкласна дейност по проекта може да намерите  ТУК.