Без категория

Представителни изяви по проект „УСПЕХ“

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%213826&authkey=APKRjJx-SFolmBg&em=2″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Представителни изяви по ПРОЕКТ УСПЕХ BG 051РО001 – 4.2.05-0001 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ проведоха учениците от ПГТ “Алеко Константинов” гр. Поморие.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%213772&authkey=AIokpTGCrjZYZ2U“ width=“320″ height=“223″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

   Всеки един от клубовете представи своята дейност  пред сградата на НЧ “Просвета 1888”. Така гражданите и гостите на града имаха възможността да се запознаят с естеството на работа на извънкласните дейности в училището.

      Възпитаниците на ПГТ “Алеко Константинов”  бяха уважени от г-н Желязко Страволемов – Директор дирекция “Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт”, г-н   Илия Джингов – заместник кмет  образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт, г-н Янчо Илиев – заместник кмет  бюджет, финанси и счетоводни дейности и интелектуалци от гр. Поморие.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%213733&authkey=AEXgSKQOLJDe0KU“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]