Без категория

50 години история и бъдеще …

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213869&authkey=APs09nf6zQ5sp1Q&em=2″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Поздравителни адреси по случай 50 годишния юбилей на училището

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213850&authkey=ALT3eI4GtyWLWxw“ width=“233″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213851&authkey=AKA0mmxPqXVpKYM“ width=“233″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213865&authkey=AFkUis5lqHiW3zg“ width=“223″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213864&authkey=AKvRyTLKnZThERc“ width=“233″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]  [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213854&authkey=AP2C1PG-QOmD2so“ width=“233″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]  [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213855&authkey=AFYOdYRj4jwL3Oc“ width=“233″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213856&authkey=AMr-_LTaXTBrBxk“ width=“233″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213858&authkey=AC_h8IErrdiKWY8″ width=“233″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213857&authkey=ABNNhNCxbvNx9QI“ width=“233″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]  [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1c50a2a2b80e11c3%213859&authkey=ACzNVHKoSGXhQPs“ width=“233″ height=“160″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe width=“420″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/6LsH0n-i2uY“ frameborder=“0″ allowfullscreen]

Поздрав от Теодора Бургазлиева-ученичка от випуск 2005г. Мис България 2002г

[iframe width=“420″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/w-Fq-t7_G-Q“ frameborder=“0″ allowfullscreen]

Поздрав от Станислав Стоянов -ТАЧО възпитаник на гимназията, член на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГОТВАЧИ