Без категория

Откриване на 2015-2016 учебна година

С вдигане на националното знаме и водосвет за здраве и благополучие започна тържеството , отбелязващо началото на учебната 2015/2016 година. Училищният звънец  огласи двора на ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие. Събраха се  учениците и техните учители ,за да вървят заедно по пътя на знанието.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%214986&authkey=AG4SbiOvnHJnINk“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

   Училището от Възраждането до днес е  било храм на духовността, място, в което растат и се възпитават младите хора на България.То не е само държавна  институция, не е и просто период от живота, а същностна част от  човешкия  духовен свят. Ето защо  винаги с вълнение  посрещаме 15-ти  септември.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%214973&authkey=ANnEsMvimn97jJs“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]  [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%214951&authkey=AElf9UaZcigBF7s“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Поздравителни адреси:

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%214990&authkey=AOk1ywH9RVw6E1A&em=2″ width=“276″ height=“300″ frameborder=“0″ scrolling=“no“][iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%214992&authkey=AKCwfGX2sRxTzWM“ width=“220″ height=“300″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%214991&authkey=ACLiRnQTFawhD2c“ width=“220″ height=“213″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]  [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%214989&authkey=AGvrcDevM76Z8S8″ width=“263″ height=“220″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]