Без категория

1 декември ден за борба със СПИН

       Днес, 1 декември 2016 година в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Поморие се проведе първа представителна изява на групата за извънкласни дейности по интереси „Здравословно хранен и здравословен начин на живот“ по повод Световният ден за борба със СПИН.  Групата функционира за първа година и е в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „ТВОЯТ ЧАС – фаза І“.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%215734&authkey=APvDkG_5HGWUigk“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] [iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%215671&authkey=ADEMAEV_6V43Fp0&em=2″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

     Гости на мероприятието бяха г-жа Екатерина Бошнакова – председател на съвета и г-жа Виолета Илиева и г-жа Мария Пасхова– членове към  съвета по проекта, г-жа Дияна Калчева от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Поморие /МКБППМН/, преподаватели и ученици от VII клас при ОУ „Христо Ботев” град Поморие, родители и ученици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов” град Поморие

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%215670&authkey=AO4aI7QVZWn4JqM&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

    Учениците от клуб „Здравословно хранене и здравословен начин на живот” ръководител на групата Живка Вълканова обясниха на присъстващите седмокласници какво значи ХИВ и какво представлява Синдромът на придобитата имунна недостатъчност. Как да се предпазим от заразяване с болестта и къде може да се изследваме превантивно също бяха сред обсъдените важни въпроси. Всички присъстващи получиха символична червената лентичка – израз на съвместните усилия за борба с коварния вирус и вестник изработен от участниците от клуба посветен по повода Световен ден за борбата със СПИН.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%215672&authkey=AFSSeVtjhw0mox4&em=2″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]