Без категория

Карвингът – празник на масата

Карвинг (от англ. резба) – изкуството да се изработват декорации от плодове и зеленчуци. Заражда се в Тайланд, по-късно става и традиционно изкуство в Китай и Япония. Отначало карвинг майсторите са предавали своите знания по наследство и до неотдавна са били пазени в строга тайна. Днес изкуството е много познато и в Европа

Все по-разпространено в България става изкуство, наречено carving – резба или гравиране. И докато резбата върху камък или дърво се запазва в продължение на векове, майсторът на карвинга в ресторанта работи с „живи“ материали – плодове и зеленчуци, а шедьовърът му се запазва само няколко часа и става достояние на ограничен кръг от хора.
Докато у нас все още местата, където могат да се видят произведенията на това изкуство, и хората, които се занимават с него, се броят на пръсти, в чужбина почти не минава голямо кулинарно мероприятие и конкурс, където да не се представят и изрязани и гравирани всевъзможни хранителни продукти – от плодове до хляб. Най-разпространен е fruit and vegetable carving. Както подсказва самото име, той се занимава с резба по плодове и зеленчуци. Доколкото е познато това творчество у нас, то се свързва с гравирането на рози или други цветя върху дини. Всъщност могат да бъдат резбовани всевъзможни изображения върху всички твърди плодове, зеленчуци и кореноплодни – авокадо, манго, целина, картофи, алабаш и други.
Както в много други отношения, и в карвинга народите от Югоизточна и Източна Азия, и по-специално китайците, тайландците и японците са смятани за най-добрите. Може би най-познат у нас е тайландският стил. Тайландците даже са обособили правенето на скулптури на различни представители на животинския свят в отделни школи – те са различни за риби, птици и животни.

Днес  19.01. 2017 година в Професионалната гимназията по туризъм „Алеко Константинов” град Поморие се проведе първите практически занатия за Карвинг изкуството на групата за извънкласни дейности „Здравословно хранене и здравословен начин на живот“.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%215973&authkey=AIbElfKTsLqaEvI“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Групата функционира за първа година и са в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „ТВОЯТ ЧАС – фаза І“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове