Без категория

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА НАЙ – ДОБЪР В ПРОФЕСИЯТА

На 13, 15 и 17 февруари 2017 година  в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” гр. Поморие се проведоха вътрешноучилищни състезания за „Най – добър млад сервитьор”, „Най – добър млад барман” и за „Най – добър млад готвач”.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%215797&authkey=ADjMrLu1s1TkHnw“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

        В състезанията взеха участие желаещи ученици от ХI а, ХI б, ХII а, ХII б и  Х IIв  класове.

Състезанията бяха наблюдавани от много ученици от училището, от учители и гости. Те преминаха при много добра организация , в приятна обстановка и атмосфера с много емоции и ведро настроение.

След заседание, комисиите по оценяване представянето на състезателите, взеха следното решение.

Участие в регионалното състезание в гр. Варна през месец март да вземат участие класиралите се на първо място, както следва:

СЪСТЕЗАНИЕ Име на състезател клас Място
1 „Най – добър млад сервитьор” Огнян Стефанов Митков ХII а I
2 „Най – добър млад барман” Джелял Хюсеинов Хюсеинов ХI а I
3 „Най – добър млад готвач” Илия Стефанов Митев ХI б I

За резервни участници, комисиите определиха класиралите се на второ място както следва:

СЪСТЕЗАНИЕ Име на състезател клас място
1 „Най – добър млад сервитьор” Рахим Сунай Рахим ХI б II
2 „Най – добър млад барман” Андрей Ангелов Михайлов ХII в II
3 „Най – добър млад готвач” Ахмед Орхан Ахмед XI б II

Желаем успешно представяне на всички участници на регионалния кръг в гр. Варна