Без категория

Анкета направена от учениците включени в проекта

 Учениците от групите по обучителни затруднения заедно с всички присъстващи попълниха онлайн АНКЕТА.

Резултатите бяха обработени в реално време:

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%216221&authkey=AM8x2k_jqgTAVXo&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]