Без категория

Съобщение

Резултатите от първа редовна изпитна сесия 2017 – 2018г за задочна форма на обучение, могат да бъдат проверявани при класния ръководител.