Без категория

Успешен финал за випуск 2018

 

22.06.2018 г. – на вълнуваща церемония  в ПГТ “Алеко Константинов“ директорът г-н Гильов връчи  дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на зрелостниците . XIIA  с класен ръководител г-жа Снежана Димитрова завършиха успешно професията Хотелиер, специалност  Организация на хотелиерството.  XIIБ клас с класен ръководител г-жа Катя Душева са с професия Ресторантьор, специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%217538&authkey=AMFfnRRlQTPEWlQ&em=2″ width=“576″ height=“688″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

     В своя четиригодишен курс на обучение учениците придобиха знания и умения в избраните специалности, трупаха опит в часовете по практика, положиха усилия в овладяването на тънкостите в професията. Зрелостниците се справиха успешно с ДЗИ по български език и литература и  география. Със статуетка бе награден ученикът Илия Митев от XIIБ клас за постигнат отличен успех /5,73/ .

Днешният ден за тях е един достоен финал на средната степен на тяхното образование. Успехът им е  закономерен, чакан , постигнат с труд, усилия и търпение. Той  изпълни с удовлетворение и радост не само учениците, но и техните учители.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%217539&authkey=AAOOmrrHG0rOJh0&em=2″ width=“576″ height=“688″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

За първи път тази година в изпитната комисия по Теория и практика на професията участваха и представители на работодателите, които дадоха своята висока оценка за подготовката на дванадесетокласниците. Отново за първи път завършващите ученици получиха към свидетелствата си по професията и четвърто (4) ниво по Европейската квалификационна рамка, което им дава право  на работа в ЕС.