програми МОН

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

Обхват на програмата

Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които се осъществява професионално образование по държавен план-прием за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии в професионално направление с код 481 „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища, както следва:

  • Правец – към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец, и Технически университет, София

  • Русе – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе, и Русенски университет „Ангел Кънчев“

  • Пловдив – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

  • Бургас – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,
    гр. Бургас

  • София – към Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София

Включване в програмата: чрез регистриране в https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2 до 16:00 часа на 5 октомври 2018 г. и успешно положен входящ тест, който ще се проведе на 14 октомври 2018 г.

Обучение: стартира на 1 ноември 2018 г. Обученията ще се провеждат в гр. Бургас в неучебни дни в рамките на три учебни години. Обучението е безплатно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *