Без категория

Национална седмица на четенето 2018/ 2019 учебна година

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността ПГТ “Ал. Константинов” гр. Поморие за поредна година ще се включи в провеждането на Национална седмица на четенето, която ще се проведе от 22.10 до  26.10.2018 г. със следната предварителна програма:

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ТЕМА УЧАСТНИЦИ
22.10. 2018 г. 10:35 часа Фоайето на ПГТ “Ал. Константинов” гр. Поморие Откриване на Национална седмица на четенето

ученици от XI Б клас

23.10. 2018 г. 10:35 часа В библиотеката на училището Дискусия на тема: “Аз чета,защото …” 11 ученици (по 1 ученик от паралелка)
24.10. 2018 г. 10:35 часа В сградата на училището Изготвяне на табла на тема:“Моята любима книга”

ученици от всички класове

25.10. 2018 г. 10:35 часа В библиотеката на НЧ “Просвета 1888” гр. Поморие Организирано посещение на библиотеката на НЧ “Просвета 1888” гр. Поморие

22 ученици (по 2-ма ученици от паралелка)

26.10. 2018 г. 10:35 часа Фоайето на ПГТ “Ал. Константинов” гр. Поморие Закриване на Национална седмица на четенето

ученици от XI Б клас