Без категория

Съобщение за неучебни дни

Във връзка със заповед № РД-07-162 от 14.01.2019г на директора на училището се преустановяват учебните занятия за периода 15.01.2019г (вторник) – 18.01 (петък) 2019г

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%217822&authkey=AJusNcTjUdCEkPc&em=2″ width=“476″ height=“288″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]