Без категория

Учители за един час

На 09.05.2019 г в ПГТ “Алеко Константинов” учители и ученици размениха своите места. Поводът бе ежегодното провеждане на  Ден на ученическото самоуправление.

В образователната инициатива се включиха ученици от всички класове.

На среща на Ученическия парламент гимназистите предварително си разпределиха учебните предмети, които искат да преподават и заявиха желанието си пред г-н Карталов – директор на училището.

С подкрепата  и помощта на своите учители пред предизвикателството “Учител за един час” се изправиха следните ученици:

 1. Паиско Чакъров от ХI  б клас – директор
 2. Елвира Шипова от Х б клас – по хигиена на храненето и хранително законодателство
 3. Юнзиле Юсеин от  ХI  б клас –  по технология на кулинарната продукция
 4. Калоян Тодоров от ХI  б клас – по БЕЛ
 5. Асен Димитров от ХI  а  клас  – по счетоводство и отчетност на фирмата
 6. Стефка Костадинова от IХ  б клас  – по предприемачество
 7. Стефан Георгиев от ХI  б клас – математика
 8. Хатче Сюлейман от Ха клас – ФВС
 9. Розалина Василева  от VIII Б клас – география и икономика
 10. Елвира Шипова от Х б клас – по ФВС
 11.  Иван Минчев  от IХ  а клас  – немски език
 12. Мехмед Осман от XII б клас  – ОПОЗХР практика
 13. Илия Атанасов от IХ  а клас  – химия и опазване на околната среда
 14. Мария Радева от VIII Б клас – математика
 15. Филка Тодорова от Х а клас – математика
 16. Кристиана Турнова от ХI  а  клас  – математика
 17. Асен Аладжов от ХI  а  клас  – английски език
 18. Паиско Чакъров  от ХI  б клас – английски език
 19. Деси Атанасова от IХ  а клас  – безопасност и долекарска помощ

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%217957&authkey=AKg4fARBUNPhtgc“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

    В края на деня  учениците споделиха, че вече гледат с други очи на педагогическия труд.