Без категория

Акция за почистване на плаж „Пясъчна коса“

На 30.09.2019г. 20 ученици от ПГТ „Алеко Константинов“взеха участие в  доброволческа кампания за почистване на плаж „Пясъчна коса“, организирана  в рамките на проект  «Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда – BSB257», финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%218016&authkey=AMHC9z3AHskwjQo“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Бяха събрани 550 кг отпадъци.