Без категория

Международния ден на толерантността.

Рано сутринтана на 15.11.2019г учениците от XII „б“ клас Ангел Манолов, Юлиян Павлос и Христо Атанасов  раздаваха флаери в училището. Коментираха с другите ученици кой и как трябва да е толерантен. Учениците Десислава Колева, Якуб Сюлейман, Сейхан Джелял и Денис Якуб изработиха табло на толерантността. А Мелда Сюлейман и Стефан Георгиев проведоха лекция, посветена на ,,Дена на толерантността“.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%218071&authkey=AFVWLIQam4py4cU“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]