Без категория

Слово по случай патронния празник в ПГТ „Алеко Константинов“

Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители,

По традиция всяка година в деня на Светите братя Кирил и Методий ние отбелязваме патронния празник на училището. Ще направим това и днес -въпреки ситуацията в страната и независимо от условията, в които учим и работим. Защото трудни времена на изпитания винаги е имало и ще има. Но паметта може и трябва бъде съхранена. Училището също има памет, живот, традиции, които имаме дълга и отговорността да пазим и развиваме.

Тази година в условията на електронно обучение също ще почетем патрона на нашето гимназията, големия писател и  общественик Алеко Константинов. Ще си спомним за личността , която наричаха „будната съвест на своето време“. От честност и родолюбие  една нация винаги има нужда – и в дни на благоденствие, и в мигове на изпитания.

Нека в днешния празничен ден  да спомним и отдадем дължимото на Щастливеца. За своята България работи и пише той- остро е перото му, когато трябва да осъди обществените порядки след Освобождението,  силна обич  струи във всеки негов ред, вдъхновен от красотата на родната природа. От такова отношение към българското имаме нужда и днес. Той трябва да остане и да бъде нашият нравствен ориентир, мерилото ни за това как да живеем и да бъдем полезни на другите и на страната си. В това повече от всичко друго е смисълът на днешния празник, защото всеки от нас има своя паметник на Алеко в сърцето си,  отдава своята почит и благодарност към този значим българин и  безукорно честен човек.

Училищният двор ни събира всяка година, но по- важно от физическото присъствие пред паметника  е онова вътрешно усещане за принадлежност към едно училище, към неговия живот и традиции. Тях, уважаеми ученици, призовавам да пазите и да носите. Като патрона на гимназията си и вие бъдете добри, отговорни и честни хора.

На вас , колеги , желая все така съвестно и всеотдайно да давате своя принос  в образованието на учениците ни, да бъдете с тях в израстването им, в обучението, което ще им помогне един ден да се реализират и да успяват. Благодаря ви, че поехте предизвикателството, което постави пред всички ни електронното обучение. И се справихте. Бъдете здрави!

Честит празник!

Валентин Карталов – директор на ПГТ „Алеко Константинов“

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%218146&authkey=AJBrSDGD-paPLjk“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]