Без категория

Дипломиране на Випуск 2020

26.06.2020 г. бе един вълнуващ празник за учители и ученици от ПГТ „Ал. Константинов“ в гр. Поморие – зрелостниците от Випуск 2020 г. прекрачиха за последен път прага на любимото училище.

Вълнение беше обзело класните ръководители г-жа Р. Андонова, г-жа Ж. Вълканова, г-жа Н. Кирякова, г-жа В. Байчева и абитуриентите на това последно и най-важно за тях събитие.

Г-жа Ангелина Мерджанова – представител на Сдружение с нестопанска цел ”Граждани за Поморие”, връчи награди за отличен успех на учениците Кристиана Турнова, Емил Биберов, Мелда Сюлейман и Калоян Тодоров.

44 дипломи за средно образование и 46 свидетелствата за професионална квалификация по професиите „Ресторантьор“ и „Хотелиер“ от дневна и задочна форма на обучение връчи г-н Валентин Карталов – директор на Професионалната гимназия.

Ръководството и педагогическата колегия на ПГТ „Ал. Константинов“ поздравява всички зрелостници, ученици и техните родителите, които в тези необичайни условия вложиха сили, енергия и творчество, за да завърши успешно една нетрадиционна учебна година. Бъдете здрави! Носете положителната енергия на знанието и устрема към нови постижения в личен и професионален план!

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%218164&authkey=ALeKOj9bdIXEGcw“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]