програми МОН

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Posted on

Портал за еOбучение в специалност „Приложен програмист“ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМАТА Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия […]